REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

 1.   Sprzedaż on-line
  1. Bilet jest równoznaczny z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym w systemie on-line.
  2. Sprzedaż i dystrybucja biletów na wydarzenie PHPERS Summit 2021 prowadzona jest przez Dedikownia Sebastian Dudek, 60-521 Poznań Strzelecka 29A lok. 39, REGON 301966770, NIP 7292640536 (dalej zwanym Organizatorem).
  3. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Organizatorem, zostaje zawarta w przypadku dopełnienia wymaganych procedur zakupowych znajdujących się na stronie internetowej summit.phpers.pl:
   1.  Klient wypełnia formularz zamówienia online.
   2.  Klient potwierdza zamówienie online.
   3.  Klient płaci za zamówienie przelewem bankowym on-line.
   4.  Klientowi wysyłane jest potwierdzenie transakcji na adres e-mail wskazany przez Klienta.
  4. Zakup biletów online jest równoznaczny z akceptacją Umowy przez Klienta..
  5. Przy zakupie biletów online, płatności dokonuje się przelewem elektronicznym.
  6. Zamówienia nie potwierdzone przez Bank Klienta w ciągu jednego dnia od daty złożenia, są automatycznie anulowane.
  7. Płatności za bilety obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.przelewy24.pl.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatności Przelewy24.
  9. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r., zamówienia sprzedaży i płatności przez Internet nie podlegają fiskalizacji, w związku z czym Klient nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
  10. Klient nie jest obciążany przez Przelewy24 opłatą prowizyjną za usługę. Płatność opłaty prowizyjnej jest dokonywana przez Organizatora.
  11. Sprzedaż biletów w systemie On-line kończy się na tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia PHPer Summit 2021.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania sprzedaży online w dowolnym momencie.
  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, które mogą wystąpić w przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia.
  14. W dniu konferencji uczestnik zobowiązany jest do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość, na podstawie którego zostanie dopuszczony do udziału w konferencji.
 2.   Reklamacje i zwrot biletów
  1. Bilety zakupione online nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadku odwołania Wydarzenia.
  2. W przypadku odwołania wydarzenia PHPERS Summit 2021, za które odpowiedzialne jest Organizator, Organizator przyjmuje zwroty i zwracają równowartość ceny biletu w ciągu 90 dni od odwołanego wydarzenia PHPers Summit 2021. Zwrot będzie dokonywany co do zasady w tej samej formie, w jakiej została dokonana płatność za bilet. Zwrot może być również dokonany w innej formie, tj. w formie przelewu bankowego.
  3. Reklamacje dotyczące sprzedaży internetowej biletów na wydarzenie wymagają przesłania zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail: kontakt@summit.phpers.pl. Zgłoszenie powinno zawierać numer zamówienia oraz powód reklamacji.
  4. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o swojej decyzji w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.
  5. Organizator powiadomi Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu.
 3.   Ochrona danych osobowych Klienta
  1. Wypełniając formularz "Twoje dane" w systemie sprzedaży on-line, Klient zezwala Organizatorowi do przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy, niezbędnego kontaktu z Klientem oraz do wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu biletowego..
  2. Wszelkie dane osobowe otrzymane przez Organizatora w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu informowania o promocjach oferowanych przez Organizatora wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
  3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).
  4. Każda osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 4.   Code of Conduct
  1. Kupując bilet wyrażasz zgodę na przestrzeganie Berlin Code of Conduct.
 5.   Postanowienia końcowe
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Klienta.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zagubione przez Kupującego.